Αίτημα για πρόσληψη Ιατρών για την εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων μελών των Κ.Α.Π.Η. [03/02/2014]

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ       3 /2 / 2014             
ΝΟΜΟΣ   ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ                                  Αρ. Πρωτ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ          ΠΡΟΣ:  Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας   
                                                                              Διοίκησης & Αποκέντρωσης
ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ’ ΗΛΙΚΙΑ                Σταδίου 27  
                                                                               Τ.κ. 10183
                                                                               Γραφείο Κεντρικού . Πρωτοκόλλου
  ΒΟΣΠΟΡΟΥ 121  
Νέα Ιωνία Τ.Κ. 14234    
Πληροφορίες:1.  Αργυρώ Κουργιαντάκη  
                          Τηλ: 210.2710996
                        2. Φωτεινή Παπαδοπούλου
                           Τηλ. 2102777198 
Fax: 210. 2793850 
Εmail: koin@otenet.gr 
Αρ. Αρχείου:K 1931 
Εκδόθηκε:   31/1/2014 

Θέμα:  Πρόσληψη  Ιατρών για την εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων μελών των Κ.Α.Π.Η.

Στα τέσσερα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου μας, ο αριθμός των μελών αγγίζει τα 3.000 άτομα, τα οποία παρουσιάζουν αυξημένες ανάγκες Ιατρικής παρακολούθησης και περίθαλψης. Για να λειτουργήσουν όμως τα ήδη υπάρχοντα και πλήρως εξοπλισμένα Ιατρεία των τεσσάρων Κέντρων μας, πρέπει να συνάψουμε συμβάσεις έργου με δύο Ιατρούς για τη χρονική περίοδο 2014 – 2015. Χωρίς το συγκεκριμένο προσωπικό, είναι αδύνατο να λειτουργήσουν τα Ιατρεία των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου μας.
Τα καθήκοντά τους είναι να παρέχουν Ιατρικές υπηρεσίες, στα μέλη των Κ.Α.Π.Η., φροντίζοντας για τη χορήγηση Φαρμακευτικής αγωγής με συνταγογράφηση όλων των ειδικοτήτων, την παραπομπή τους για παρακλινικές  εξετάσεις, για Φυσικοθεραπεία, επισκέψεις κατ’ οίκον σε απόρους και ανασφαλίστους και την παροχή Ιατρικών οδηγιών γενικότερα.

Θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη, ότι λόγω της σημερινής κρίσης και της μεγάλης μείωσης των συντάξεων αλλά παράλληλα και λόγω της δυσκολία πρόσβασης στις Υπηρεσίες Α’ βάθμιας περίθαλψης, σε συνάρτηση με τις αλλαγές αλλά και τα προβλήματα που έχουν προκύψει στη λειτουργία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κρίνεται ως απαραίτητη η Ιατρική υποστήριξη των μελών του Κ.Α.Π.Η. οι περισσότεροι από τους οποίους είναι χαμηλοσυνταξιούχοι.

Αποτέλεσμα όλων αυτών, είναι οι Ηλικιωμένοι, να μην τυγχάνουν της δέουσας Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Επιπλέον, η απουσία των Ιατρών δυσχεραίνει την υλοποίηση προγραμμάτων (Θαλάσσια μπάνια, Κατασκηνώσεις) για τα οποία διενεργείται προληπτικός έλεγχος.

Μετά τα παραπάνω, παρακαλούμε να προωθήσετε το ταχύτερο το αίτημά μας για πρόσληψη των 2 Ιατρών με συμβάσεις έργου διάρκειας ενός έτους των οποίων το κόστος μισθοδοσίας του, μπορεί να καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου, στον οποίο και στον Κ.Α. 00.6117.0002, είναι εγγεγραμμένο ποσό, το οποίο είναι ικανό να καλύψει την συγκεκριμένη ανάγκη.
 Το αίτημα για την πρόσληψη των δύο Ιατρών, έχει διατυπωθεί στο Υπουργείο σας, από τις 22/3/2013 (συνημμένα έγγραφα) και καμία απάντηση, δεν έχουμε λάβει μέχρι σήμερα. Για τους παραπάνω λόγους, αναγκαζόμαστε πλέον να προχωρήσουμε σε παράσταση διαμαρτυρίας, αντιπροσωπείας του Δήμου και των μελών των Κ.Α.Π.Η. στον Υπουργό Εσωτερικών, την Παρασκευή 7/2/2014 στις 11:00 π.μ.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΟΛΓΑ  ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗ
 Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης