ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - Σύντομος απολογισμός δράσης τριετίας της δημοτικής αρχής [04/02/2014]

Δείτε εδώ τον σύντομο απολογισμό δράσης τριετίας της δημοτικής αρχής.

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης