Ανάρτηση Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων [30/12/2013]


Σας ενημερώνουμε ότι η ΕΚΧΑ ΑΕ ανακοίνωσε την έναρξη της Ανάρτησης Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων στο Δήμο Ν.Ιωνίας της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών - για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης