ΠΑΚ - ψήφισμα σχετικά με την σχεδιαζόμενη επιχείρηση εξουδετέρωσης των συριακών χημικών όπλων  [04/02/2014]

Δείτε εδώ το σχέδιο ψηφίσματος της δημοτικής παράταξης “Παράταξη Ανεξάρτητου Κινήματος”, σχετικά με την σχεδιαζόμενη επιχείρηση εξουδετέρωσης των συριακών χημικών όπλων στα διεθνή ύδατα της Μεσογείου, δυτικά της Κρήτης, το οποίο ψηφίσθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο. (2η συνεδρίαση, 3-2-2014).

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης