Επιστολή της Αντιδημάρχου Παιδείας για το πρόγραμμα σίτισης των μαθητών προς τον Υπ.Παιδείας [03/02/2014]

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Νέα Ιωνία, 29.1.2014
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                      Αριθμ.Πρωτ…………
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &                                                Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &           
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                                                      ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Τηλ : 213 2000 462                                                         
         213 2000 409
e-mail : o.katimertzi@neaionia.gr                                                                                     
                                                                               
Κοινοποίηση :

 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
 ΜΟΝΑΔΑ Γ

Κύριε υπουργέ,

 Ενημερωθήκαμε για το πρόγραμμα σίτισης των μαθητών με το 573/20-1-14 έγγραφό σας.
 Μετά από σχετική συζήτηση με τους διευθυντές των σχολείων και τους υπεύθυνους των κυλικείων, διαπιστώσαμε τα εξής :

1) Από τα 16 δημοτικά σχολεία του δήμου, ένταξη στο πρόγραμμα σίτισης δικαιούνται τα 10. Αυτή είναι μια πρώτη διάκριση των μαθητών που δεν ευθύνονται αυτοί ή ο δήμος για το ότι δεν ανήκουν σε σχολεία  ΕΑΕΠ.
2) Από τα 10 σχολεία που εντάσσονται τα 3(3ο δημοτικό, 11ο δημοτικό, 15ο δημοτικό)  δεν έχουν κυλικείο στο σχολείο. Και εδώ εξαιρούνται οι μαθητές χωρίς καμία δική τους ευθύνη.
3) Από τα 7 που απομένουν μόνο στα 3 (1ο δημοτικό, 4ο δημοτικό, 9ο δημοτικό) αποδέχτηκαν τη συμμετοχή στο πρόγραμμα οι ενοικιαστές των κυλικείων. Τα υπόλοιπα 4 (2ο, 6ο, 19ο,7ο) δεν αποδέχτηκαν και έστειλαν αρνητική απάντηση.


Κύριοι, συμπερασματικά καταλήγουμε ότι από τα 16 δημοτικά της Ν.Ιωνίας μόνο 3 θα ενταχθούν στο πρόγραμμα σίτισης,674 μαθητές από τους 3161,και αυτό γιατί :

α)   Περιορίζετε την δυνατότητα σύναψης σύμβασης μόνο με τα κυλικεία του  σχολείου και όχι με κυλικεία διπλανών σχολείων ή καταστημάτων της          
 γειτονιάς π.χ φούρνος, τυροπιτάδικα κ.λ.π.
 β)   Ζητάτε από τους εκμισθωτές των κυλικείων να διαθέσουν ένα σοβαρό ποσό που τις περισσότερες φορές δεν το έχουν μέχρι να αρχίσουν να πληρώνονται από το πρόγραμμα. Και γνωρίζουμε καλά πως η πρώτη πληρωμή από τέτοιου είδους επιδοτούμενα προγράμματα από κοινοτικούς πόρους γίνεται μετά από 3 ή 4 μήνες. Παράδειγμα το 6ο δημοτικό, έχει 346 μαθητές. Με  παρόντες τους 300 καθημερινά και κόστος 0,60 το τεμάχιο και 20 μέρες  λειτουργίας απαιτείται : 300 x 0,60 x 20 = 3600 το μήνα.

Εκ μέρους των μαθητών και των γονέων του δήμου μας, ζητάμε  να επανεξετάσετε την απόφασή σας και σε κοινή σύσκεψη να βρούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να εξυπηρετηθούν όλα τα παιδιά, μαθητές και μαθήτριες.


Περιμένοντας απάντησή σας.

 

                                                                   Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                    
                                                          

                                                                    ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗ ΟΛΓΑ
                                                                                                                                                            
 



Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης