Εξετάσεις υποψηφίων Κουρέων-Κομμωτών-Κομμωτριών-Τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών  [27/01/2014]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Εξετάσεις υποψηφίων Κουρέων-Κομμωτών-Κομμωτριών-Τεχνιτών   περιποίησης χεριών και ποδιών  

         
        
            Από τον Δήμο Νέας Ιωνίας ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις υποψηφίων Κουρέων-Κομμωτών-Κομμωτριών-Τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών
ΔΕΝ θα διεξαχθούν στις 27/01/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στο εργαστήριο κομμωτικής της ΑΣΚΟΚΚΚΕ που βρίσκεται στην οδό Καζαντζάκη αρ.4 Χαλάνδρι.
Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν τον μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ και οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για την ακριβή ημερομηνία τηλεφωνικώς.

 Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης