Δήλωση περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Αντιδήμαρχου Φ.Τσομπάνογλου [14/06/2013]


Δήλωση περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Αντιδήμαρχου Φώτη Τσομπάνογλου- για να δείτε το σχετικό έγγραφο πατήστε εδώ

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης