Ανακοίνωση: Φύλλο επίταξης των σχολείων της πόλης μας [16/05/2013]

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     Νέα Ιωνία, 16/05/2013
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Τηλ.: 2132000403/416 
Fax: 210 27 92 500    
E-mail: dimsxeseis@neaionia.gr


      

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Παραδίδουμε στην κρίση του Ιωνιώτικου λαού το απαράδεκτο,  τόσο σε περιεχόμενο όσο και σε φρασεολογία φύλλο επίταξης των σχολείων της πόλης μας, των σχολείων που όλη τη σχολική χρονιά δεν ενδιαφέρθηκαν καθόλου για την ομαλή λειτουργία τους.
Αφού έκοψαν κατά τα 70% τις επιχορηγήσεις για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, δείχνουν το όψιμο και υποκριτικό « ενδιαφέρον τους»  για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

 

             O  Δήμαρχος

        Ηρακλής Γκότσης 
        

 

 Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης