Ανακοίνωση – Ενημέρωση για άνεργους νέες και νέους μέχρι 29 ετών - εμπόρους, βιοτέχνες, ελεύθερους επαγγελματίες και λοιπές επιχειρήσεις του Δήμου Νέας Ιωνίας [20/05/2013]

Ανακοίνωση – Ενημέρωση
Για άνεργους νέες και νέους μέχρι 29 ετών


Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας προκήρυξε  τη δράση με τίτλο «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών».

Στόχος του προγράμματος είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των νεοεισερχόμενων άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία θα καταλήγει στην τοποθέτηση τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Η δράση αφορά άνεργους νέους και νέες έως 29 ετών απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πτυχιούχους ΑΕΙ / ΤΕΙ καθώς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και περιλαμβάνει:

Για τους Άνεργους Νέους/ες:

 •   Κατάρτιση 80 ώρες (οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες, σε συνδυασμό με καθοδήγηση / εκπαιδευτικό mentoring).
 •   Εκπαιδευτικό Επίδομα 400,00 €, για την κατάρτιση
 •   Απασχόληση / Εργασιακή εμπειρία 5 μηνών (6 ώρες την ημέρα) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
 •   Αμοιβή 2.300,00 € για το διάστημα απασχόλησης (για απόφοιτους ΑΕΙ / ΤΕΙ)
 •   Αμοιβή 2.000,00 € για το διάστημα απασχόλησης (για απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)
 •   Ιατροφαρμακευτική κάλυψη
 •   Πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κ.λπ. για όλη τη διάρκεια της απασχόλησης

Για τις Επιχειρήσεις:

 •   Απασχόληση καταρτισμένου προσωπικού, για διάστημα 5 μηνών χωρίς κανένα κόστος
 •   Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στην δράση, μπορούν να απασχολήσουν από 1 άτομο μέχρι και το 30% του αριθμού των εργαζομένων τους
 •   Αμοιβή και ασφάλιση προσωπικού από την δράση
 •   Κάλυψη εργοδοτικών εισφορών για τις επιχειρήσεις που μετά την πάροδο των 5 μηνών, επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση εργασίας με ωφελούμενο από τη δράση

Παρά το γεγονός ότι ο Δήμος Ν. Ιωνίας δεν εμπλέκεται σε κανένα στάδιο της διαδικασίας, θεωρούμε σκόπιμο και σωστό να ενημερώσουμε τους ενδιαφερόμενους και να διαθέσουμε ένα χώρο στο δημαρχείο για την ενημέρωση και την υποβολή αιτήσεων στο παραπάνω πρόγραμμα.

Για την διευκόλυνση όσων θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ο δήμος έχει παραχωρήσει χώρο στο Δημαρχείο ( Αγ. Γεωργίου 40, 3ος όροφος) όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να παίρνουν πληροφορίες και να υποβάλλουν αιτήσεις.  

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά από τις 15 Απριλίου και λήγει στις 20 Μαΐου 2013.

Ώρες προσέλευσης για  υποβολή αιτήσεων 10:00 π.μ.-14:00 μ.μ.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται και ηλεκτρονικά στο dimsxeseis@neaionia.gr

Γραφείο Τύπου  & Δημοσίων Σχέσεων

Για να κατεβάσετε την αίτηση ανέργου πατήστε εδώ

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προς τους εμπόρους, βιοτέχνες, ελεύθερους επαγγελματίες και λοιπές επιχειρήσεις του Δήμου Νέας Ιωνίας.

Αγαπητοί φίλοι σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς που περνούν οι εργαζόμενοι και επαγγελματίες της πόλης μας παρά το γεγονός ότι ο Δήμος μας δεν εμπλέκεται άμεσα σε κανένα στάδιο της διαδικασίας, θέλουμε να σας ενημερώσουμε για το νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας με τίτλο  «Επιταγή Εισόδου στην αγορά Εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών»,
 σε συνεργασία με ΚΕΚ κατάρτισης και απασχόλησης για 5 μήνες.

Στόχος του προγράμματος είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των νεοεισερχόμενων άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία θα καταλήγει στην τοποθέτηση τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Η δράση αφορά άνεργους νέους και νέες έως 29 ετών απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πτυχιούχους ΑΕΙ / ΤΕΙ καθώς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και περιλαμβάνει:

Για τις Επιχειρήσεις:

 •   Απασχόληση καταρτισμένου προσωπικού, για διάστημα 5 μηνών χωρίς κανένα κόστος
 •   Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στην δράση, μπορούν να απασχολήσουν από 1 άτομο μέχρι και το 30% του αριθμού των εργαζομένων τους
 •   Αμοιβή και ασφάλιση προσωπικού από την δράση
 •   Κάλυψη εργοδοτικών εισφορών για τις επιχειρήσεις που μετά την πάροδο των 5 μηνών, επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση εργασίας με ωφελούμενο από τη δράση

Για τους Άνεργους Νέους/ες:

 •   Κατάρτιση 80 ώρες (οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες, σε συνδυασμό με καθοδήγηση / εκπαιδευτικό mentoring).
 •   Εκπαιδευτικό Επίδομα 400,00 €, για την κατάρτιση
 •   Απασχόληση / Εργασιακή εμπειρία 5 μηνών (6 ώρες την ημέρα) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
 •   Αμοιβή 2.300,00 € για το διάστημα απασχόλησης (για απόφοιτους ΑΕΙ / ΤΕΙ)
 •   Αμοιβή 2.000,00 € για το διάστημα απασχόλησης (για απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)
 •   Ιατροφαρμακευτική κάλυψη
 •   Πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κ.λπ. για όλη τη διάρκεια της απασχόλησης

Για την διευκόλυνση των επιχειρήσεων που θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ο δήμος έχει παραχωρήσει χώρο στο Δημαρχείο ( Αγ. Γεωργίου 40, 3ος όροφος) όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να παίρνουν πληροφορίες και να υποβάλλουν αιτήσεις.  

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά από τις 15 Απριλίου και λήγει στις 20 Μαΐου 2013.

Ώρες προσέλευσης για υποβολή αιτήσεων 10:00 π.μ.-14:00 μ.μ.

      Οι αιτήσεις υποβάλλονται και ηλεκτρονικά στο dimsxeseis@neaionia.gr

Γραφείο Τύπου  & Δημοσίων Σχέσεων
 

Για να κατεβάσετε την Επιστολή πρόθεσης Συνεργασίας Επιχείρησης πατήστε  εδώ
Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης