Σύνταξη των Στρατολογικών Πινάκων αγοριών που γεννήθηκαν το έτος 1997 [27/02/2013]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 27/2/2013   
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                         ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6924
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΑΧ.  Δ/νση: ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 268  
Τ.Κ. 14231                                           

 ΤΗΛ:2102716200 -210 2724440   ΠΡΟΣ:
ΠΛΗΡ: Γ.ΚΟΝΤΟΝΙΚΑΣ  (εσωτ.107)                  
ΣΠ. ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ (εσωτ.108)
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ Μ. ΑΡΡΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ 
ΕΤΟΥΣ  1997  


                                                                                                                                                               

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 

Προκειμένου να προβούμε στη σύνταξη των Στρατολογικών Πινάκων αγοριών που γεννήθηκαν το έτος 1997, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα ( Λεωφ. Ηρακλείου 268, 3ος Όροφος) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Γραφείο Μητρώου Αρρένων και Στρατολογίας, το αργότερο μέχρι 20/3/2013, κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 9:00π.μ. έως 1:30 μ.μ για να συμπληρώσετε υπεύθυνη δήλωση. (Δείτε το σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης Αθηνών εδώ)

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να προσέλθετε, μπορείτε να συμπληρώσετε τη συνημμένη υπεύθυνη δήλωση (πατήστε εδώ) και να τη στείλετε στην υπηρεσία μας μέσω Fax στο 210-2792300. 
                                                                                                         

                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 


                                                                    ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ
 Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης