Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων  [07/01/2013]


Δημοσιεύτηκε η Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων υφιστάμενου σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρίας COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛ/ΝΙΕΣ Α.Ε. επί των οδών Πλ. Τσαλδάρη 25, στο Δήμο Ν. Ιωνίας - πατήστε εδώ

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης