Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων  [10/12/2012]

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του συνεργείου επισκευής, συντήρησης κινητήρων αυτοκινήτων με αέρια καύσιμα, υγραέριο και πεπιεσμένο φυσικό αέριο, Περγάμου 63, Ν.Ιωνία - για πληροφορίες πατήστε εδώ

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης