Αποτελέσματα εισαγωγής στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς [11/09/2012]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ( ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.)
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

I.  Ανακοινώνουμε ότι εκδόθηκαν τα αποτελέσματα εισαγωγής στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Νέας Ιωνίας. Μπορείτε να κατεβάσετε τους σχετικούς πίνακες σε μορφή pdf εδώ ή να τα δείτε on-line πατώντας τους σχετικούς σύνδεσμους που ακολουθούν την ανακοίνωση.
 

ΙI.  Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δ.Σ. του ΚΕΒΡΕΦΟ, ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων για την εγγραφή νηπίων – βρεφών στο ΚΕΒΡΕΦΟ, μπορούν να υποβάλλονται εντός πέντε εργασίμων ημερών , με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2012.
 

IΙI. Η οριστικοποίηση εγγραφής των νηπίων – βρεφών που γίνονται δεκτά στο ΚΕΒΡΕΦΟ, προϋποθέτει την υποβολή από τους γονείς οριστικής αίτησης εγγραφής, συνοδευόμενη υποχρεωτικά από το αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού της πρώτης δόσης στην millennium bank υποκατάστημα Ν. Ιωνίας και αριθ. Λογαριασμού του ΚΕΒΡΕΦΟ 7917034 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2012
 

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Οι παραπάνω αναρτημένοι πίνακες εκδόθηκαν με βάση τους εισακτέους μέσω του προγράμματος "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" του ΕΣΠΑ και ισχύουν εφ' οσον δεν υπάρξει τροποποίηση των αποτελεσμάτων του εν λόγω προγράμματος από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Σε περίπτωση τροποποίησης από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. οι παραπάνω πίνακες θα τροποποιηθούν αντίστοιχα.Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης