Συναυλία της Χορωδίας του Πανεπιστημίου της Βενεζουέλας [10/07/2012]
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης