Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων [15/06/2012]

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ανανέωση) του αρτοποιείου μετά εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής του Σταύρου Χουβαρδα, πλατεία Π. Τσαλδάρη 19, Ν. Ιωνία - πατήστε εδώ

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης