Διευκρινιστική εγκύκλιος για τη χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑΜΕΑ [18/06/2012]

Δημοσιεύτηκε  διευκρινιστική εγκύκλιος για τη χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑΜΕΑ για το έτος 2012 - πατήστε εδώ

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης