1η Ποδηλατική βόλτα Νέας Ιωνίας [27/05/2012]
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ και για την αίτηση συμμετοχής εδώ

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης