Διεύθυνση Καθαριότητας: Δελτίο Τύπου [29/05/2012]


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νέα Ιωνία  11/5/2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                      
                                                       
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΜΗΧ/ΚΟΥ
Δ/νση: Ομορφοκκλησιάς & Ολυμπίας
Τηλ: 210 2756000 – 210 2799578                                         
Fax: 210 2797065
                                                                                                                           

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η προσπάθεια που πραγματοποιεί η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου μας τα τελευταία χρόνια, συνεχίζεται με τους ίδιους αμείωτους ρυθμούς, έχοντας σαν κύριο στόχο τη βελτίωση της καθαριότητας της πόλης μας. Καθημερινά αναβαθμίζουμε τις παροχές μας προς τους δημότες, προσφέροντας πιο αποτελεσματικές και αποδοτικές υπηρεσίες στον τομέα της καθαριότητας, με συγκεκριμένες και συστηματικές δράσεις.

Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής, σας γνωρίζουμε ότι πριν από λίγες ημέρες ολοκληρώθηκε η προμήθεια ενός αναρροφητικού σαρώθρου τελευταίας τεχνολογίας, το οποίο έχει ήδη ενταχθεί στο καθημερινό πρόγραμμα καθαρισμού οδών και λαϊκών αγορών.

Το νέο σάρωθρο, το οποίο ανανεώνει και εκσυγχρονίζει  το μηχανολογικό εξοπλισμό της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Μηχανολογικού, θα ενισχύσει σημαντικά το έργο του οδοκαθαρισμού και θα βελτιώσει αισθητά την εικόνα της πόλης.
Στόχος μας είναι ο καθαρισμός όσο το δυνατόν περισσότερων δρόμων σε όλες τις γειτονιές, όπου βέβαια το επιτρέπουν οι συνθήκες, και όχι μόνο των κεντρικών οδών.


Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΘ/ΤΑΣ-ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΓΕΩΤ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΦΩΤΗΣ ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ
 Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης