Αποτελέσματα Βουλευτικών εκλογών 2012 Δήμου Νέας Ιωνίας [10/05/2012]
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης