Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων [15/03/2012]

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία του εργαστηρίου επεξεργασίας μαρμάρων της "Π.ΚΕΛΕΜΠΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.", επί της Λ.Ηρακλείου 133, στο Δήμο Ν.Ιωνίας - πατήστε εδώ

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης