Κοινή Απόφαση για τη συγκρότηση μεικτής Επιτροπής Παράδοσης Παραλαβής του Αρχείου Κομμωτών-Κουρέων  [13/03/2012]

Δημοσιεύτηκε η Κοινή Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Β.Τ. και του Δημάρχου Ν.Ιωνίας για τη συγκρότηση μεικτής Επιτροπής Παράδοσης Παραλαβής του Αρχείου Κομμωτών-Κουρέων και Τεχνιτών περιποίησης ποδιών-χεριών - πατήστε εδώ

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης