Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων [15/03/2012]

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων υφιστάμενου Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας, της εταιρείας "COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ", σε υφιστάμενο κτήριο του ΟΤΕ επί της Λεωφόρου Ηρακλείου και της οδού Αγ. Βασιλείου του Δήμου Νέας Ιωνίας - πατήστε εδώ

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης