ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018  [14/11/2018]
                                                              Αναρτητέα στο site του Δήμου Ν. Ιωνίας
            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
                                                              Νέα Ιωνία:  14/11/2018
ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ                                           Αρ. Πρωτ.:    3791
           ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ                                                       
(ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

Δ/νση: Γαληνού 2 & Αγ. Όλγας (1ος όροφος)
Τηλέφωνο: 2102724761
Fax: 2102790059
Πληροφορίες: κ. Χριστάκη Αικατερίνη
                          κ. Ρεβεζά Πηνελόπη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο. Δήμου Ν. Ιωνίας προκειμένου να προβεί στην προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των παιδικών σταθμών του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) του Δήμου Ν. Ιωνίας

Αναλυτικά πατήστε ΕΔΩ


Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης