Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων [19/12/2011]

Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του συνεργείου επισκευής και συντήρησης μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, του Σαρλή Ιωάννη, Κυδωνιών και Νυμφαίων, Ν.Ιωνία - πατήστε εδώ

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης