Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων [14/12/2011]


Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του πρατηρίου υγρών καυσίμων της εταιρίας "ΠΑΝΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ", Κερασούντος 119, Ν.Ιωνία - πατήστε εδώ

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης