Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων [14/12/2011]


Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του εργαστηρίου καλτσοποιίας της "ΜΑΛΕΡΟΣ ΑΒΕΕ", που βρίσκεται στην οδό Αβέρωφ 24, Ν.Ιωνία - πατήστε εδώ

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης