Απόφαση για ανανέωση ισχύος υφιστάμενης δραστηριότητας  [16/09/2011]

Απόφαση για ανανέωση ισχύος της αρ. πρωτ. ΠΕΧΩ 1664/Φ.Περιβαλ.-9/07 ΑΕΠΟ, της υφιστάμενης δραστηριότητας «τυπογραφείο εκτύπωσης εφημερίδων και περιοδικών», της εταιρίας ΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. που βρίσκεται επί της οδού Αβέρωφ 26-28, Ν.Ιωνία.- πατήστε εδώ

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης