Κατάθεση προσφορών για εκτύπωση προσκλήσεων [15/09/2011]

         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     Νέα Ιωνία, 15/9/2011
 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων
Τηλ.: 2132000434
Fax: 210 27 92 500                                    Αριθ. Πρωτ.: 33176
E-mail: dimsxeseis@neaionia.gr
Website: www.neaionia.gr

 

     Προς: Τυπογραφεία

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 Για τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια των Ιωνικών Ημερών ο Δήμος θα προβεί στην εκτύπωση δέκα χιλιάδων (10.000) προσκλήσεων – προγραμμάτων για την ενημέρωση των κατοίκων του Δήμου. 

 Τα έντυπα θα είναι τρίπτυχα, 4/χρωμία, διαστάσεων 24Χ33,5 cm (ανοικτό), σε χαρτί των 200 γραμμαρίων velvet, με πύκμανση και διπλωμένα. Το δημιουργικό θα δοθεί από τον Δήμο σε αρχείο.

 Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Γραφείο Προμηθειών από σήμερα έως και την Δευτέρα 19/9/2011 και ώρα 12.00.
 Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
& ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης