ΚΕΒΡΕΦΟ- υποβολή προσφορών [13/09/2011]

                               
       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
            ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ          Νέα Ιωνία: 13/09/2011
  ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ                     Αρ. Πρωτ.:  2252
             ( ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) 
      ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΓΑΛΗΝΟΥ 2 & ΑΓ. ΟΛΓΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102724761
ΦΑΞ          : 2102790059
ΠΛΗΡΟΦ.      Α. ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο. Δήμου Ν.Ιωνίας, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των Π.Σ., ζητά από κάθε ενδιαφερόμενο προσφορά για τα κάτωθι είδη:

• Ρελιασμένη μοκέτα 23,50 τ.μ., κατάλληλη για βαριά επαγγελματική χρήση, μη αναφλέξιμη, έως του ύψους του Προϋπολογισμού των 850,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν προσφορά, μπορούν να προσέλθουν στα γραφεία του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο. (Γαληνού 2 & Αγ. Όλγας). Για περισσότερες πληροφορίες & διευκρινήσεις μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Λαζαράκη Αντώνη, κα Ρεβεζά Πηνελόπη (210-2724761).

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν έως και την Παρασκευή 16/09/2011.


 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.


ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


 Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης