Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων  [19/08/2011]

Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του αρτοποιείου της "Δ. & Θ.  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΕ", Βοσπόρου 124, Ν. Ιωνία - πατήστε εδώ

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης