Καλοκαιρινή απασχόληση 2011 [27/06/2011]


Υποβολή αιτήσεων καθημερινά στο Δήμο Ν. Ιωνίας πρωί 8.00-14.00
και απόγευμα 17.00-19.00. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Για το ενημερωτικό φυλλάδιο πατήστε εδώ

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης