Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων  [05/09/2011]
Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του συνεργείου επισκευής και συντήρησης τροχών και συστημάτων ανάρτησης αυτοκινήτων της "ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ", Αλ. Παναγούλη & Αγλαϊας 45, Νέα Ιωνία - πατήστε εδώ

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης