Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων  [17/08/2011]


Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του σιδηρουργείου της ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, Ακροπόλεως 4, Ν. Ιωνία - πατήστε εδώ

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης