Πρόσκληση συνεδριάσεως διαδημοτικού συμβουλίου [19/05/2011]


Πρόσκληση του Δήμου Γαλατσίου σε διαδημοτικό συμβούλιο, τη Πέμπτη 19 Μαϊου 2011 και ώρα 19:30, με θέμα:
 "Ενημέρωση εξελίξεων, ανταλλαγή απόψεων, προγραμματισμός δράσης, κατάθεση προτάσεων και έκδοση από κοινού ψηφίσματος για το κλειστό Γυμναστήριο Γαλατσίου (ΠΑΛΑΙ)." - πατήστε εδώ


Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης