Απoφάσεις έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων  [14/06/2011]

1. Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία του Μηχανουργείου της "ΑΡΙΕΞΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΕ", Καβάλας 2, Ν.Ιωνία - πατήστε εδώ

2. Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία του Μηχανουργείου του Αρτέμιου Λαδουκάκη, Μέτρων 9, Ν.Ιωνία - πατήστε εδώ

3. Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία εργαστηρίου κατασκευής-στίλβωσης ξύλινων κλιμάκων, Κιουταχείας 23, Ν.Ιωνία -πατήστε εδώ

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης