Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων  [27/04/2011]

Ανακοινώθηκε η έγκριση περιβαλλοντικών όρων του συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων της εταιρίας SP Repair Unit AE (Λ. Καποδιστρίου 58, Ν.Ιωνία) - για λεπτομέρειες πατήστε εδώΕπιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης