Τροποποίηση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων [19/04/2011]

 Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τη λειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής των ΗΣΑΠ ΑΕ. - για λεπτομέρειες  πατήστε εδώ

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης