Υποβολή προσφορών για ενοικίαση και τοποθέτηση τεντών [12/05/2011]

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      Νέα Ιωνία, 12/5/2011
 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων
Αρμόδια Υπάλληλος: Νάντια Φουρτούνα
Τηλ.: 213 2000434
Fax: 210 27 92 500
E-mail: dimsxeseis@neaionia.gr
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Ο Δήμος πρόκειται να πραγματοποιήσει στις 28 Μαΐου 2011 εκδηλώσεις για την επέτειο της Μάχης της Κρήτης και θα προβεί στην ενοικίαση και τοποθέτηση δύο (2) τεντών διαστάσεων 6,00Χ6,00 μέτρων, συνολικά για την κάλυψη 72 τ.μ.
 Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν προσφορά, η οποία θα αφορά την ενοικίαση των ανωτέρω τεντών, την τοποθέτηση και απεγκατάσταση, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου, για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις.
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι την Παρασκευή 20 Μαΐου 2011 και ώρα 12.00.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ
 Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης