Υποβολή προσφορών για ενοικίαση ηχητικού εξοπλισμού [16/05/2011]

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                      Νέα Ιωνία, 16/5/2011
 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                                 Αρ. πρωτ.: 15526
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων
Αρμόδια Υπάλληλος: Νάντια Φουρτούνα
Τηλ.: 213 2000434
Fax: 210 27 92 500
E-mail: dimsxeseis@neaionia.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


 Ο Δήμος πρόκειται να πραγματοποιήσει στις 28 Μαΐου 2011 εκδηλώσεις για την επέτειο της Μάχης της Κρήτης και θα προβεί στην ενοικίαση του κατωτέρω ηχητικού εξοπλισμού:

- Κονσόλα μίξεως ήχου (16 κανάλια)
- Ηχεία 3 way
- Sub Woofers
- Τελικούς ενισχυτές για την λειτουργία των ηχείων
- EQ stereo 1/3 oktava.
- Deck-διπλό, επαγγελματικό CD Player
- Δέκα τέσσερα (14) Μικρόφωνα φωνής
- Ενισχυτής Οργάνων
- Όργανα Drams
- Σύστημα φώτων
- Μόνιτορ

 Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν προσφορά για τα ως άνω είδη, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου, για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις.
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι την Παρασκευή 20 Μαΐου 2011 και ώρα 12.00.
      
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ

 Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης