Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου σχετικά με την ανάρτηση του πόθεν έσχες στην ιστοσελίδα του Δήμου [01/04/2011]
Δείτε τη γνωμοδότηση εδώ.

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης