Δηλώσεις Πόθεν Έσχες αιρετών βάσει του Ν. 3852/2010 [01/04/2011]

Παράθεση των αποδεικτικών κατάθεσης των δηλώσεων Πόθεν Έσχες των υπόχρεων βάσει του Ν. 3852/2010 (*).
Σχετική γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου Νέας Ιωνίας.

 

Ηρακλής Γκότσης του Παναγιώτη Δήμαρχος
Όλγα Κατημερτζή του Γεωργίου Αντιδήμαρχος
Φώτιος Τσομπάνογλου του Γεωργίου Αντιδήμαρχος
Ιωάννης Κολμανιώτης του Ερωτόκριτου Αντιδήμαρχος, Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Παναγιώτης Κωστάκης του Κωνσταντίνου Αντιδήμαρχος, Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Αβραάμ Τσαούσης του Χρήστου Αντιδήμαρχος, Μέλος Οικ. Επιτροπής
Δημήτριος (Τάκης) Κωστιδάκης του Χαραλάμπους Μέλος Οικ. Επιτροπής
Ευαγγελία (Λίτσα) Αμανατίδου-Χατζηπαυλή του Ευσταθίου Μέλος Οικ. Επιτροπής
Νικόλαος Μπράτιμος του Ιωάννη Μέλος Οικ. Επιτροπής
Παναγιώτης Τσουκαλάς του Κωνσταντίνου Μέλος Οικ. Επιτροπής
Σπύρος Αμανατίδης του Ευθυμίου Μέλος Οικ. Επιτροπής
Χρήστος Αναμουρλόγλου του Κυριάκου Μέλος Οικ. Επιτροπής
Γεωργία Τσομπανίδου του Παναγιώτη Μέλος Οικ. Επιτροπής, Αναπλ. Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Γεώργιος Ιωαννίδης του Σταύρου Μέλος Οικ. Επιτροπής, Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Γεώργιος Παπαδόπουλος του Ιακώβου Αναπλ. Μέλος Οικ. Επιτροπής
Δημήτριος Κυριαζής του Νικολάου-Κωνσταντίνου Αναπλ. Μέλος Οικ. Επιτροπής
Μιλτιάδης Καναβός του Κωνσταντίνου Αναπλ. Μέλος Οικ. Επιτροπής
Ξενοφών Κυριακόπουλος του Ηλία Αναπλ. Μέλος Οικ. Επιτροπής
Αντώνιος Καρβουνιάρης του Χαραλάμπους Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δέσποινα Θωμαΐδου του Ιωάννη Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θεόδωρος Χαμαλίδης του Κωνσταντίνου Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ιωάννης Γλυνός του Δημητρίου Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Φιλίππα Αθυμαρίτου του Αθανασίου Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δημήτριος Κουκουλάρης του Νικολάου Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Αναπλ. Μέλος Οικ. Επιτροπής
Αναστασία Δημητσάνου του Παναγιώτη Αναπλ. Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ιωάννης Λαζαρίδης του Χρήστου Αναπλ. Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Σπυρίδων Βανδώρος του Χαραλάμπους-Γεράσιμου Αναπλ. Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Χρήστος Χατζηϊωάννου του Δημητρίου Αναπλ. Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


(*) Σημ: Για όσους δεν έχει γνωστοποιηθει ακόμα στην υπηρεσία η υποβολή του πόθεν έσχες δεν υπάρχει σύνδεσμος με την αντίστοιχη παραπομπή.

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης