Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων  [07/04/2011]


Πατήστε εδώ για να δείτε  την απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του πρατηρίου υγρών καυσίμων του ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Κύμης 60 & Σαμοθράκης, Ν.Ιωνία).Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης