Ανακοίνωση από τον ΕΣΔΚΝΑ [16/02/2011]

Σας γνωρίζουμε  ότι λόγω εκτάκτων αναγκών ο ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής θα παραμείνει κλειστός από την
Τετάρτη 16/2/2011 (ώρα 18:00) έως και την Πέμπτη 17/2/2011 (ώρα 17:00).

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόησή σας. 
Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του ΕΣΔΚΝΑ

Νίκος Γ. Χιωτάκης

Δήμαρχος Κηφισιάς


Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης