Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τις συγχωνεύσεις σχολείων [15/03/2011]

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

• Διαφωνεί ριζικά με τα μέτρα καταργήσεων - συγχωνεύσεων και συνενώσεων σχολικών μονάδων σέ όλη τη χώρα και ειδικότερα με τις συγχωνεύσεις των: 2ου-  12ου, 6ου-13ου, 7ου-20ου, Δημοτικών Σχολείων και την κατάργηση του Σχολείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στο δήμο μας.

• Καταγγέλλει, ότι με το πρόσχημα του «νέου τύπου σχολείου» και στα πλαίσια του μνημονίου, η Κυβέρνηση προσπαθεί να περικόψει κονδύλια τόσο από τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, όσο και από το εκπαιδευτικό προσωπικό, προκειμένου να ανταποκριθεί στις επιταγές της ΤΡΟΙΚΑ. Φορτώνει στους δήμους νέες αρμοδιότητες (καθαρίστριες, σχολικοί φύλακες, ενοίκια κλπ) χωρίς να έχει ακόμα διευκρινιστεί πότε και αν θα έρθουν οι αντίστοιχοι πόροι. Έχει ήδη μειώσει περίπου στο 50% τις επιχορηγήσεις στις σχολικές επιτροπές, που αφορούν τη λειτουργία και τις επισκευές και συντηρήσεις των σχολείων.

• Δηλώνει ότι συντάσσεται με τους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας της πόλης μας στον αγώνα να μην περάσουν τα αντιεκπαιδευτικά μέτρα της Κυβέρνησης, για μια εκπαιδευτική διαδικασία προς όφελος των παιδιών της πόλης, για το δικαίωμα σε μια δωρεάν, ενιαία και υψηλού επιπέδου εκπαίδευση για όλους τους μαθητές.

• Καλεί όλους τους συλλόγους γονέων, μαθητές και εκπαιδευτικούς σε κοινό αγώνα ενάντια στην εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης.
 

 Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης