Έναρξη Ανακοινώσεων Κοινωνικής Υπηρεσίας [10/03/2011]

Από 10/3/2011 εγκαινειάζεται ειδικό τμήμα της ιστοσελίδας του Δήμου Νέας Ιωνίας με ανακοινώσεις, ειδήσεις και εκδηλώσεις της κοινωνικής υπηρεσίας.Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης