Μερική προσωρινή τροποποίηση των λεωφορειακών γραμμών Α8, Γ8 και 602 [02/02/2011]

Για να δείτε την απόφαση του ΟΑΣΑ για μερική προσωρινή τροποποίηση των λεωφορειακών γραμμών Α8, Γ8 και 602 λόγω εργασιών επί της Λ. Ηρακλείου 261 πατήστε εδώ

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης