Ανακοίνωση από το Τμήμα Παιδείας για συγκέντρωση στοιχείων εργολάβων [31/01/2011]

Στα πλαίσια των συντηρήσεων & μικροσυντηρήσεων των σχολικών μονάδων του Δήμου μας, σας ενημερώνουμε ότι δημότες μας που ασχολούνται με οικοδομικές εργασίες και διατηρούν φορολογικά βιβλία (για έκδοση τιμολογίων), μπορούν να καταθέσουν στo Τμήμα Παιδείας & Σχολικών Επιτροπών τα στοιχεία τους, έτσι ώστε να μπορούν να ειδοποιηθούν για να καταθέσουν οικονομική προσφορά για την εκάστοτε εργασία που θα απαιτηθεί.

 
 Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΟΛΓΑ ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗ
 


Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης