Πρόγραμμα "Καλλικράτης" [18/06/2010]


Ψηφίστηκε το Πρόγραμμα "Καλλικράτης".

Για να δείτε το νόμο πατήστε εδώ.


Δείτε τη μελέτη "Από τον Καποδίστρια στον Καλλικράτη - Συγκριτικά στοιχεία και χάρτες" εδώ.


Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης