Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών [21/04/2010]

   Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών

 

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Νέας Ιωνίας, σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.) της Νομαρχίας Αθηνών,
οργανώνει σεμινάρια πρώτων Βοηθειών διάρκειας 25 ωρών.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τα Γραφεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής στα τηλέφωνα:
2102777198 – 2102793916 – 2102723675, το αργότερο έως τις 7 Μαΐου 2010
προκειμένου να συμπληρωθεί σχετική αίτηση συμμετοχής.


 

O Υπεύθυνος
 Κοινωνικής Πολιτικής

Παναγιώτης Βλασσάς

 Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης