Δίδακτρα τρίτεκνων οικογενειών για τα αθλητικά προγράμματα του Δήμου Νέας Ιωνίας [10/05/2010]


Σας ενημερώνουμε ότι τα μέλη των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών μπορούν να συμμετέχουν σε ένα ή περισσότερα προγράμματα του Αθλητικού Οργανισμού εντελώς δωρεάν.

Για την εγγραφή τους απαιτούνται:

Α) Ιατρική βεβαίωση (του τρέχοντος έτους) από  καρδιολόγο ή παθολόγο.
Β) Κατάθεση αίτησης συμμετοχής, η οποία συμπληρώνεται στα γραφεία του Αθλητικού Οργανισμού.Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Λαζαρίδης

Δημοτικός Σύμβουλος


Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης